Her kan du få repareret klokker

  • May 06, 2021
  • by

I Danmark er det ikke kun kirker eller rådhuset, som har klokker, der kan spille. Også mange ældre herregårde og større bygninger har klokker, der kan ringe ind.

Klokkerne er typisk af en noget ældre dato, hvilket gør, at tidens tand kan have sat deres præg på dem. Desuden findes der klokker i mange forskellige størrelser, da det både kan være tale om klokker i klassisk forstand eller klokkespil, som afgiver ringelyde- eller melodier.

Klokkerne er af ældre dato, men bliver typisk holdt flot vedlige, da de repræsenterer dele fra den danske historie.

Når en klokke repareres, skyldes det typisk enten, at den er revnet eller at den skal vedligeholdes. F.eks. omkring indskrift eller blot generelt. Skal man have renoveret eller vedligeholdt sine egne klokker eller klokkespil, kan man kontakte en smedevirksomheden med speciale i klokker.

Hvad er forskellen på klokker og et klokkespil?

Når man taler om klokker, er det ofte de store klokker, som man kender fra f.eks. kirken. Disse større kirkeklokker og klokker på herregårde m.m. er ikke bare noget, som enhver kan reparere på. De kræver indsigt, så indgraveringer, spændebånd og skallen vedligeholdes ordentligt. Klokker kan naturligvis også være af mindre størrelser – helt ned til håndklokker, som historisk set er anvendt til at kalde folk sammen eller markere, at man har ordet. Du kan læse mere om klokker på denne hjemmeside.

Klokkespillene er derimod mere komplekse produkter. De skyldes, art det er en samling af klokker, som kan ringe hele melodier – enten mekanisk eller automatisk. De automatiske anlæg er mere moderne og ofte koblet sammen med moderne software, som gør det muligt at indkode melodier og også sætte en timer på indringninger, så de finder sted automatisk.

Et klokkespil kan bestå af færre eller mange klokker, der er sat sammen. Nogle klokkespil har over 40 sammensatte klokker, og kan have en vægt på mange tons!

Comments Off