Coronakrisens aftryk – flere unge er ensomme

Coronakrisen har sat sine aftryk hele vejen igennem vores samfund. Vi er efter to års blanding af nedlukninger, isolationer og restriktioner blevet et anderledes samfund, som ser på tingene med helt nye synspunkter. Det betyder, at krisen har givet os nye vaner og nye livsstile. Og desværre betyder det også, at flere og flere i løbet af krisen har oplevet at skulle kæmpe mod ensomheden.

Ensomhed fylder mere i vores samfund i dag, end det gjorde inden coronapandemien. Heldigvis er der flere organisationer, som forsøger at tage hånd om dette samfundsmæssige problem, som vi alle både døjer med og bør forsøge at bekæmpe.

Plexus Århus bekæmper ensomheden efter coronapandemien

Hos Plexus Århus finder du en af de organisationer, som forsøger at hjælpe unge mellem 18-35 år, som kæmper imod ensomheden. Her har de skabt et værested, som står klar med åbne arme, og hvor alle er velkomne. Her mødes unge mennesker i øjenhøjde og skaber sammen sociale miljøer, som afhjælper den ensomhed, så mange oplever i deres hverdag.

Her får de unge et frirum, hvor de kan have et afbræk fra den ellers overvældende hverdag. De trygge rammer skabes af de mange frivillige, som gør en stor indsats for at holde Plexus kørende.

Især de unge er udsatte

Det er især de unge i vores samfund, som bliver ramt af ensomheden. Det er vigtigt for alle mennesker at have socialt samvær med andre, men især hos unge mennesker tidligt i livet er dette behov stort.

Ungdomsårene og de tidligere voksenår kan for mange unge mennesker være en meget stor omvæltning, og det er derfor rigtig vigtigt at have ligesindede mennesker omkring en. Mennesker man kan spejle sig selv og sine problemer i. På denne måde forsikres man om, at man ikke er helt alene i verden, med de specifikke problemer man har. Ingen bør stå alene i ensomheden.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *