Tips: Introducér planter i dit akvarie

Selvfølgelig har du planter i akvariet for æstetikkens skyld, men det betyder nu ikke, at du kan vælge dine planter ud fra udseende alene. For forskellige akvarier (og akvariefisk) fordrer nemlig forskellige akvarieplanter. Visse fisk er meget følsomme over for stoffer, som nogle akvarieplanter kan bære rester af, fx pesticider, og til disse fisk skal du selvfølgelig vælge planter, som ikke har disse stoffer.

Find en forhandler med indsigt i planterne

Når at du køber akvarie planter, er det godt at finde nogle fra en forhandler med eget laboratorium eller frøproduktion, frem for at du henter planter fra en mellemmand. Så er du nemlig sikker på, at forhandleren kan stå inde for kvaliteten – og har indsigt nok i planterne til at rådgive om, hvor talrigt de bør forefindes i akvariet, og hvor godt de passer til de fisk, du agter at have svømmende i akvariet.

Kend den rette bundnæring til dine akvarie planter

Husk at høre forhandleren om, hvilken bundnæring planterne til akvariet skal have, hvis ikke at det fremgår nogen steder på siden. For planterne skal selvfølgelig have grus, gerne kalkfrit, der er rigt på de næringsstoffer, planterne skal bruge for at trives. Som noget andet skal du vide, hvordan det er bedst at placere planterne i forhold til hinanden. Store planter bagerst giver tit et flottere akvarie.

Økosystemet i et akvarie er følsomt – så pas på

Generelt har du mange faktorer at tage stilling til, når det gælder at skabe et klima i akvariet, der er til gavn både for planter og fisk. Økosystemet er meget følsomt, netop fordi det er lukket, så det kan hurtigt blive påvirket i en negativ retning, hvis der fx bliver for mange fisk eller planter i akvariet, eller der kommer for meget foder i omløb. Så sæt dig ind i, hvordan du passer et akvarie ordentligt.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *