Tid til nyt marketingmateriale ?

Skal din virksomhed løbes lidt i gang igen efter endnu en længere corona nedlukning ? Der er flere knapper der kan skrue på bla. markedsføring på de sociale medier, traditionel markedsføring m. nye tryksager som visitkort, flyer og vinduesfolie, konkurrencer og diverse events der trækker kunder til din digitale eller fysiske shop.

 

Inden du går i gang er det vigtigt at kigge på om markedet og målgruppen for dine produkter er det samme som før seneste nedlukning. Har du fået nye varer eller ydelser der skal implementeres i dit koncept ? Det er vigtigt ofte at opdatere virksomhedens marketingplan så målgruppen mødes bedst muligt og god vækst opnås.

 

Ud over at hverve nye kunder er det også vigtigt at kigge på hvordan du kan fastholde eksisterende kunder og stadig være aktuel for dem og forblive konkurrencedygtig.

 

Når du har gennemgået din strategi og muligheder er det tid til at planlægge de specifikke marketingaktiviteter. Hvordan vil du føre dine planer ud i livet ?

Hvilken del af dine produkter/ydelser vil du sætte særligt fokus på ? Er det stadig de samme ting dine kunder efterspørger eller er der kommet nye trends/behov du skal være opmærksom på ?

 

Lav en marketingplan

Lav en detaljeret plan for hvilke produkter der skal bestilles, hvilke tekster der skal forberedes og hvilke opgaver der skal udføres, af hvem og hvornår. Herunder kan det også være nødvendigt at kigge på din medarbejderstabs kvalifikationer. Har I de nødvendige ressourcer Inhouse eller skal der hentes eksterne konsulenter ind eller evt. søges efter nye medarbejdere ?

Marketingplanen skal ud over at holde styr på de ting der skal ske også indeholde information om hvordan og hvornår I vil få dem til at ske. En specifikation på hvilken økonomi der skal bruges til kampagnen er også vigtig her så det fra starten sikres at der er penge nok til hver enkelt fase af planen.

Yderligere er det vigtigt at være forberedt på den ønskede vækst. Er i klar til at servicere kunderne sådan som det kræves eller er det også her nødvendigt at ansætte eller omskole flere medarbejdere. Flere undersøgelser viser at kunderne efterlyser ekspertviden når de skal ud og investere i dyre produkter eller større indkøb. Det er derfor vigtigt at have den skare af “eksperter” ansat som kunderne efterlyser.

Sæt også nogle “stop punkter” ind undervejs i planen hvor du eller den valgte medarbejder holder øje med at planen følges og at resultatet bliver som ønsket så det hele tiden sikres at planen virker som ønsket. Status på markedsføringen kan gennemgås kvartalsvis eller ved hvert årsskifte.

Når alt det forberedende arbejde der gjort er det egentligt bare at sætte i gang med at få bestilt tryksager og andet marketingmateriale så alt er klar til kampagnens start.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×