Få hjælp til behandling af et misbrug

Et alkoholmisbrug rammer hvert år rigtig mange danskere og alkoholisme bliver mange steder kaldt for en folkesygdom i Danmark. Vi har enormt høje tal og topper mange statistikker i Europa når det gælder alkoholforbrug. Vi har et højt forbrug af alkohol i Danmark og det gælder både for de unge og de voksne.

For langt de fleste personer finder alkoholen et helt normalt niveau og nydes i festlige lag uden at skabe negative konsekvenser.

Mange drikker for meget

Men der er dog desværre også rigtig mange, som har store udfordringer med at styre og kontrollere mængden af alkohol i deres liv og det kan have store personlige og familiemæssige konsekvenser.

De seneste tal fra Sundhedsstyrelsen viser at ca. 585.000 tusinde danskere har et skadeligt forbrug af alkohol og det er dyrt for samfundet.

Det værste er naturligvis de menneskelige konsekvenser et alkoholmisbrug kan medføre og hvordan det negativt påvirker andre menneskers liv.

Mange børn bliver født ind i familier med misbrug og bliver på mange måder dømt til at leve et liv med mange negative følgevirkninger grundet dette og så bliver rigtig mange af dem også selv misbrugere senere i livet.

Misbrugeren ser det sjældent selv!

Det er de færreste personer med et alkoholmisbrug der selv kan eller vil indse at de har brug for hjælp. I langt de fleste tilfælde er det de pårørende der på mange måder skal ”tvinge” misbrugeren i behandling ved at sætte klare grænser for hvad der skal til for at familien kan holde sammen.

Langt de fleste med et alkoholmisbrug mener slet ikke selv at de har et misbrug. Typisk fordi et misbrug mange steder forbindes med ham eller hende på bænken. Men faktisk har 90% af alle de misbrugere der findes i Danmark en familie, et hjem, et arbejde og på mange måder et ”helt almindeligt liv”.

”Det handler om de negative konsekvenser”

Et misbrug defineres ikke ud fra hvor meget, hvornår eller hvor man drikker. Nej det handler om de negative konsekvenser.

Hvis ens drikkeri har negative konsekvenser for en selv og andre har man ikke længere et sundt og almindeligt forhold til alkohol. Så vil der være tale om et overforbrug, misbrug eller en alkohol afhængighed og dette vil i langt de fleste tilfælde være et behandlingskrævende problem.

Få professionel hjælp

Der findes ingen mennesker som har fortjent at vokse op i familie med for meget alkohol, misbrug eller andet dysfunktionelt og det gælder om at få professionel hjælp i form af samtaler, terapi og alkoholbehandling.

Det er naturligvis ikke en skam at finde ud af at man har et alkoholmisbrug, men det er en skam hvis man ikke gør noget ved det.

Et alkoholproblem eller et alkoholoverforbrug kan være meget forskelligt fra person til person og det kan være svært som pårørende til en alkoholafhængig eller som misbruger selv at vide hvornår der er tale om en alkoholafhængighed eller et misbrug.

Her er 6 typiske tegn på at man har et misbrug:

  1. Man oplever ofte at have trang til alkohol

  2. Når man har svækket evne til at styre indtagelsen, svært ved at sige stop/stoppe forbruget eller sætte alkoholforbruget ned

  3. Når man oplever abstinenssymptomer efter indtagelse af alkohol eller indtager alkohol for at undgå eller dæmpe disse symptomer

  4. Toleransudvikling, der gør, at man over tid skal drikke mere og mere for at opnå den samme virkning som tidligere af alkohol. Dette sker ofte meget langsomt og kan for nogle gå helt ubemærket hen. Dog ses det ofte af pårørende lang tid før alkoholikeren selv

  5. Når alkoholen til tider spiller en dominerende rolle i ens liv, med hensyn til prioritering og tidsforbrug

  6. Hvis man bliver ved med at drikke alkohol, også selv om man har erkendt problemet, og ved, at det skader en selv og sine omgivelser

Kan man sige ja til blot få af disse bør man opsøge professionel hjælp og undersøge nærmere om der er behov for alkoholbehandling.

Du kan få hjælp til behandling og som pårørende her:

https://amisbrugsbehandling.dk/alkoholmisbrug/behandlingssteder-for-alkohol/alkoholbehandling-koebenhavn.html

Anders Nebelong, Misbrugskonsulent

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *