Få dit produkt ud i verden på alle fragtplatforme

Som indehaver af en butik online, møder man mange udfordringer i løbet af sin arbejdsdag. Dette kan være brudt på internettet, en fyldt mail-box og masser af andre sager. Fragten af dine dyrebare varer bør dog ikke være en del af hverdagens hovedpiner. Via programmer som Webshipper, kan du få dine varer uddelt igennem mange mulige leverandører.

Giv dine kunder alle mulighederne for fragt!

Der findes mange forskellige fragtfirmaer – nationalt og internationalt. Deriblandt de mest kendte som GLS og PostNord. Ved at benytte Webshipper til at forbinde din webside med fragtfirmaer, kan dine kunder gøre brug af alle de største fragtfirmaer. Heriblandt også Bring og UPS. Hermed vil dine kunder føle sig godt serviceret, samt tilgodeset af alle de forskellige muligheder for fragt, som man også kan rette til efter pris og hurtighed.

Her er det så også vigtigt, at kunden føler at ens pakke bliver håndteret nænsomt, og at man er opdateret hele vejen fra lager til adressen hjemme hos én selv. Der er derfor også mulighed for tracking af pakke ved valget af et af de største firmaer indenfor fragt. Dette bidrager til ekstra tryghed og positive shopping oplevelser.

Hvad kan Webshipping ellers?

Udover at Webshipping er benyttet af mange store danske firmaer, så som HUMMEL og Louisiana, så har det rigtig mange funktioner, som gør at dine handlende får en god oplevelse hele vejen. Hos Webshipping, bliver der f.eks. også håndteret retur-shipping, og dette gør at de varer der skal retur, glider nemt igennem, og at man sparer tid på retur ved at have en tredjepart som Webshipping til at stå for det.

Ved internationale handler er der også oftest told på. Dette har Webshipper også styr på, da det også er en af dets funktioner, som man kan prøve i en gratis prøveperiode. Her sparer man tid på dokumentation af told.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *