Derfor er ESG vigtigt for din virksomhed

Hvis du ikke allerede ved hvad ESG er, så kommer du formentlig snart til det. ESG er nemlig noget, som får større og større betydning for alle danske virksomheder, og noget man som virksomhed ikke kommer udenom. Men hvad betyder ESG? Det vil vi forsøge at gøre dig lidt klogere på i det følgende.

Hvad er ESG?

ESG er en forkortelse for Environmental, Social, Governance. På dansk kan det oversættes til miljøforhold, socialt ansvar og virksomhedsledelse. Kort sagt handler ESG om, hvordan en virksomhed påvirker samfundet – både miljømæssigt, socialt og økonomisk.

At arbejde med ESG handler om at gøre en indsats for, at virksomhedens negative påvirkning på det øvrige samfund, er så minimal som overhovedet muligt. Det kan fx være i form af at udlede færre skadelige stoffer og kemikalier, eller i form af at tage ansvar for medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel samt sikre en bred mangfoldighed på arbejdspladsen. Endelig handler ESG om at sikre god virksomhedsledelse i form af minimering af bestikkelse og korruption.

Hvorfor er ESG vigtigt?

ESG er vigtigt fordi det er noget, som både forbrugere, banker, lovgivere og ikke mindst investorer i fremtiden vil se mere og mere på. Når en investor skal investere i en virksomhed, vil flere og flere se på, hvordan den pågældende virksomheds ESG ser ud. Bæredygtige investeringer bliver mere og mere populære, og her spiller ESG en afgørende rolle. Klarer en virksomhed sig dårligt på et eller flere områder, vil virksomhedens evne til at tiltrække investeringer falde.

Endelig handler ESG også om virksomhedens omdømme. Her vil der være et stigende fokus på, at virksomheder kan dokumentere hvilken påvirkning de har på samfundet og at de arbejder aktivt med at nedbringe den negative påvirkning. Det forventes, at de virksomheder, som har styr på deres ESG, vil have lettere ved at tiltrække dygtig og kvalificeret arbejdskraft samt samarbejdspartnere. ESG bliver med andre ord også et vigtigt konkurrenceparameter for virksomheder i fremtiden.

Derfor kommer alle virksomheder, i en eller anden udstrækning, til at skulle arbejde med og forholde sig til ESG.

Hvad er forskellen på CSR og ESG?

Du tænker måske, at ESG lyder næsten som det samme som CSR (Corporate Social Responsibility). De to begreber har da også flere fællestræk, men er nu alligevel ikke helt ens. Den primære forskel er, at ESG hovedsageligt beskæftiger sig med at tilfredsstille én interessegruppe (investorerne), mens CSR handler om at imødekomme en mere bred gruppe af stakeholdere.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *