Hvem kan bruge et pilerensningsanlæg?

  • January 22, 2021
  • by

Et pilerensningsanlæg kan vise sig at være en rigtig god løsning i en lang række sammenhænge. Det betyder dog ikke, at det er noget for alle.

Hvis du ønsker at etablere en bæredygtig spildevandsløsning, der ovenikøbet er billig i drift, er et pileanlæg et oplagt valg. Dog kræver det, at du har plads til at etablere det, da det er et anlæg, der kræver en del plads.

Et sådant anlæg kan dog bruges i alle renseklasser, men meget gerne med flere husstande tilkoblet. Et almindelig pileanlæg kræver et areal på cirka 8 x 24 meter (200 m2) for en enkelt husstand. Derfor kræver det, at man har en del plads, der kan dedikeres til dette formål.

Hertil bør det dog nævnes, at man med fordel kan gå flere husstande sammen i et såkaldt spildevandslaug. Dermed er der flere til at deles om vedligeholdelse og drift, selvom det ikke er synderligt krævende.

Hvad kræver driften af et pileanlæg?

Som angivet herover, er det ikke synderligt krævende at drive et pilerensningsanlæg, hvorfor det ikke er en nødvendighed at indgå i et spildevandslaug, hvis ikke dette ønskes (eller ikke er muligt). I forbindelse med driften skal der nemlig blot være styr på følgende:

  • Årlig tømning af bundfældningstanken

  • Løbende overvågning af vandstanden i anlægget

  • Fældning af pil en gang om året

Når du skal fælde piletræerne, er det omtrent en tredjedel af dem, der årligt skal fældes ved roden. Den pil, der bliver fældet, kan du desuden bruge som brænde eller gratis brændsel, hvis du har et træfyr.

Det bør selvfølgelig nævnes, at det er en større opgave at etablere et sådant anlæg, eftersom det er relativt stort. Derfor kræver det også en del gravearbejdet. Du kan dog glæde dig over, at etableringsudgiften hurtigt er tjent hjem, eftersom driften er meget billig.

Driftsudgifter til pilerensningsanlægget:

En af de klare fordele ved at vælge et pileanlæg er, at der er meget minimale udgifter forbundet med driften af det. Herunder får du et overblik over udgifterne til anlægget:

  • Strøm til pumpen i bundfældningstanken: Cirka 250 kroner om året

  • Tømning af bundfældningstank: Cirka 800 kroner

  • Spildevandsafgift: 0 kroner

Her er det dog vigtigt, at det er gjort klart, at alle disse udgifter er vejledende, og at de er opgjort ex. moms. Den præcise udgift skal derfor beregnes for den enkelte husstand. Det er dog nemt at komme frem til, at der ikke just er tale om en dyr løsning – tværtimod.

Comments Off